آگهی مناقصه‌عمومی شماره ح -1-7/98

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان بم در نظر دارد کلیه امور حمل و نقل ستاد دانشگاه، مرکز بهداشت بم، نرماشیر، فهرج، ریگان، مجموعهپردیس، بیمارستان پاستور بم، بیمارستان جوادالائمه نرماشیر، بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ریگان را از تاریخ 01/09/98 لغایت 30/08/99 از طریق مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجدشرایط دعوت به‌عمل می­آید جهت دریافت اسناد و اطلاعات بیشتر مناقصه به‌آدرس اینترنتی  www. Mubam.ac.ir یا دانشگاه علوم پزشکی بم به‌آدرس: بلوار شهید رجائی، سایت اداری، واحد مناقصات مراجعه نمایند.

* مبلغ تقریبی برآورد اجرای‌کار 33.280.380.000ریال می­باشد.

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.664.019.000 می­باشد که الزاماً به‌صورت ضمانتنامه بانکی می‌باشد.

* مهلت دریافت اسناد: از روز سه‌شنبه 23/07/98 لغایت پایان وقت اداری روز سه‌شنبه 30/07/98

* مهلت تسلیم پیشنهادات: از روزسه‌شنبه30/07/98 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 08/08/98 به‌دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی بم می‌باشد.

*بازگشایی پاکات :رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 11/08/98 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم می‌باشد.

*ضمناً جلسه توجیهی شنبه مورخ 04/088/98 ساعت 9 صبح در دفتر امور حمل و نقل دانشگاه می‌باشد.

تلفن تماس: (امور مناقصات دانشگاه) 44344601-034

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد