آگهی فراخوان عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

 

شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند 3 صورت‌جلسه ‌شماره 25/749 مورخ 20/06/1398 نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید.

1- موضوع: انجام امور حمل و نقل و جمع‌آوری پسماند و خدمات نظافتی مکانیزه برای فازهای مسکن مهر شهر جدید پردیس.

2- نوع مناقصه: عمومی یک‌مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی (روش فشرده).

3- شماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2098001098000085 می‌باشد و کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکت‌ها از طریق سامانه ستاد (www.setadiran.ir) انجام می‌شود.

4- نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت عمران شهر جدید پردیس. شهر جديد پرديس، فاز یک، ضلع شمال میدان عدالت، خیابان عمران. تلفن: 600-76275500، داخلی 108، 195 و 203.

5- مدت پیمان: 12 ماه شمسی.

6- مبلغ برآورد اولیه: 105.679.172.916 (یک‌صد و پنج­ میلیارد و شش ‌صد وهفتاد و نه ‌میلیون ‌و یک‌صد و هفتاد ودو­ هزار و نه‌صد و شانزده) ریال.

7- تضمین فرآیند ارجاع‌کار: 4.082.000.000 (چهارمیلیارد وهشتاد و دومیلیون‌) ریال.

8- مجوز فعالیت: گواهینامه صلاحیت شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی‌ مهندسی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته موضوع مناقصه که حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.

 9- در اجرای ماده 2 آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی و سنجش توان مالی مناقصه‌گر ارایه صورت‌های حسابرسی‌شده آخرین سال‌مالی (سال 1396/1397) در پاکت (ب) اسناد مناقصه الزامی‌است. در صورت عدم‌‌ ارایه مدارک مربوط به حسابرسی، مناقصه‌گر از فرآیند مناقصه حذف می‌گردد. 

10- دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد: از روز چهار‌شنبه مورخ 24/07/1398 تا روز شنبه مورخ 04/08/1398 از ساعت 08:00 الی 16:30.

11- تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه پاکت‌های (الف، ب، ج).

11-1- به‌صورت الکترونیکی تا ساعت 16:30 روز یکشنبه مورخ 19/08/1398 در سامانه ستاد بارگزاری شود.

11-2- به‌صورت فیزیکی تا ساعت 16:30 روز دوشنبه مورخ 20/08/1398 به‌دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل شود.

12- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ اسناد ارزیابی‌کیفی: ساعت 14:30 روز سه‌شنبه مورخ 21/08/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

13- زمان و محل بازگشایی اسناد مناقصه پاکت‌های (الف، ب، ج): ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 02/09/1398، در سالن اجتماعات شرکت عمران شهر جدید پردیس.

14- هزینه خرید اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد 750.000 (هفت‌صدوپنجاه ‌هزار)ریال است.

 

 

روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید پردیس


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد