آگهی فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی(نوبت سوم)

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در نظر دارد ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه‌عمومی" بهره‌برداری و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه سیمره" را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2098001083000053 به صورت الکترونیکی برگزار نماید. از متقاضیانی که دارای مجوز بهره برداری از نیروگاه‌های برق آبی بزرگ (گروه الف) از شرکت مدیریت منابع آب ایران و یا گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل پایه 3 رشته نیرو (زیر رشته تولید نیرو) از سازمان برنامه و بودجه می باشند، دعوت می‌شود با توجه به تاریخ‌های زیر جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه "ستاد": 02/09/98           مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 04/09/98 

 مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 19/09/98                                   

تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد