مناقصه تأمین خودروهای استیجاری با راننده(نوبت دوم)

 

شهرداری بروجرد در نظر دارد تأمین خودروهای استیجاری با راننده واحدهای تابعه را به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. تعداد خودروهای مورد نیاز 25دستگاه با مدل حداقل1393 می‌باشد که بدین منظوراز کلیه شرکت ها وپیمانکاران دارای سابقه کار مرتبط ومتقاضیان ذیصلاح شرکت در مناقصه که قادر به تأمین خودروهای مذکور با راننده می باشند دعوت به عمل می آید که ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی ضمن واریز مبلغ 200.000.000ریال به شماره حساب7318664161616161 بانک مهر اقتصاد به نام شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی معتبر جهت سپرده شرکت در مناقصه و دریافت اسناد مناقصه به اداره امور قراردادهای شهرداری بروجرد مراجعه نمایید. بدیهی است شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات رسیده پس از مهلت مقرر ویا مبهم، مخدوش، مشروط ویا فاقد سپرده شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

 رحیم جافری

 شهردار بروجرد

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد