آگهی مزایده

موضوع: شهرداری قاین در نظر دارد به استناد لایحه شماره 6035 مورخ 03/05/1398 به موجب مصوبه شماره658 مورخ 28/05/1398 شورای محترم اسلامی شهر قاین یک دستگاه کارخانه آسفالت قدیمی فرسوده 20 تنی را از طریق برگزاری مزایده کتبی به افراد واجدالشرایط واگذار نماید.

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می‌توانند با مراجعه به شهرداری و باز دید از محل و سپس دریافت اسناد در مهلت مقرر شرکت نمایند.

2-ارایه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 23.500.000 می باشد.

3-فروش اسناد مزایده از تاریخ 12/09/1398 لغایت 27/09/1398 می‌باشد.

4-آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 28/09/1398می‌باشد.

5-زمان گشایش پاکات واصله ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 30/09/1398 واقع در محل شهرداری می‌باشد.

6- در صورت امتناع از انعقاد قرارداد زمین سپرده برنده و یا برندگان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

7-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. برنده می‌بایست ظرف مدت یک هفته پول را به حساب شهرداری واریز نماید.

8-متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات یشتر با شماره‌های 32566225-056 واحد قراردادها تماس حاصل یا به سایت شهرداری به آدرس: www.ghayencity.ir مراجعه فرمایند.

9-کلیه هزینه‌های مربوط به آگهی و کارشناسی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

سید محمد ایوب نژاد-شهردار قاین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد