شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه عمومی

 شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی (آزاد) به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می‌توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم، پایین‌تر از بیمارستان عالی نسب، جنب پارک جنگلی ارم، ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13:30 روزشنبه مورخ 30/09/98 به دبیرخانه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

حداقل رتبه مورد نیاز

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

1

پروژه اجرای درز انبساط پل صاحب الامر شمالی و بقیه آدرس‌های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه

5 ساختمان (ابنیه)

یا 5راه وترابری(همراه ارایه رزومه کاری در زمینه مشابه)

1.600.000.000

80.000.000

2

پروژه احداث جدول و آبرو جهت هدایت آب‌های سطحی (معابر منتهی به کوی شهید آسیابی، کوثر شرقی و...) بقیه آدرس‌های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه(تجدید مناقصه)

5 ساختمان(ابنیه)

یا 5راه وترابری

4.000.000.000

200.000.000

3

پروژه ترمیم و اصلاح و بهسازی جداول و کف‌ها و کف پیاده روها(معابر منتهی به خیابان‌های شمس تبریزی، مفتح و...)بقیه

 آدرس‌های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه(تجدید مناقصه)

5 ساختمان(ابنیه)

یا5راه وترابری

1.500.000.000

75.000.000

4

اجرای کارهای متفرقه عمرانی (خدمات محله ای و ترمیم معابر و....)

(به آدرس خیابان های ارم، انقلاب و...) بقیه آدرس‌های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه

5 ساختمان(ابنیه)

یا 5راه وترابری

3.500.000.000

175.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 14:30روزشنبه مورخ 30/ 09/98 در محل اتاق جلسات ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی، نبش لاله زار جنوبی می‌باشد و حضور کلیه پیشنهاد‌دهندگان درجلسه آزاد است.

 

2.   شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می‌باشد.

 

3.   کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

 

4.   هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

 

5.   سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

      رسول وظیفه شناس - شهردار منطقه 10

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد