آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

1-    نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک 2،ساختمان توحید، طبقه 1

2-     موضوع: تأمین انواع اقلام تخته داربست به مقدار تقریبی 1800 مترمکعب پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 غرب رودخانه کارون

3-    زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1-         متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت سه روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 23506000 داخلی 1509 با مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-        هزینه خرید اسناد معادل700.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

4-    محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

5-    مناقصه گران می‌بایست صلاحیت انجام موضوع مناقصه را دلشته باشند

6-     ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.

7-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8-    هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد