آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

1-    نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک 2 ساختمان توحید، طبقه 1

2-     موضوع: تأمین کسری اقلام لفاف آلومینیومی و تجهیزات جانبی آن مربوط به پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

3-    زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

1-3-   متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت دو روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 23506000 داخلی 1515 یا 1509 با مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

1-4-        هزینه خرید اسناد معادل 600.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.

2-3-   دریافت کنندگان اسناد مناقصه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 30/09/1398مهلت دارند، پیشنهادات خود را برابر اسناد مناقصه تحویل نمایند.

4-    محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

5-    مناقصه گران می‌بایست در لیست AVL های NIOEC و POGC حاضر باشند. در غیر این صورت صرفاً با احراز صلاحیت لازم در مناقصه شرکت داده خواهند شد.

6-     ارایه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

7-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8-    هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد