آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری ماکو در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 980689/م/ش مورخ 20/06/98 و رأی کمیته انطباق به شماره 5192/304/100/98 مورخ 31/06/98 تعداد پنج قطعه از قطعات تفکیکی خود را با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و شرایط آگهی مزایده به شعبه درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد تا پایان وقت اداری یکشنبه 01/10/98 می‌باشد.

ردیف

مشخصات قطعه

مساحت

(متر مربع)

آدرس

قیمت پایه هر متر مربع (ريال)

قیمت پایه کل قطعه (ريال)

5% سپرده (ريال)

1

1973 فرعی از 16 اصلی

5/288

شهرک ولیعصر، کوی آذربایجان

30.000.000

8.655.000.000

432.750.000

2

3482 فرعی از 14 اصلی

94/243

شهرک ولیعصر، روبروی دانشگاه پیام نور

32.000.000

7.806.080.000

390.304.000

3

1133 فرعی از 14 اصلی

232

شهرک ولیعصر، خیابان 15 خرداد

22.000.000

5.104.000.000

255.200.000

4

5016 فرعی از 16 اصلی

24

شهرک ولیعصر، خیابان 15 خرداد

56.000.000

1.344.000.000

67.200.000

5

68 فرعی از 1311 اصلی

153

خیابان امام، باغ ابراهیم زاده

23.000.000

3.519.000.000

175.950.000

 

 

                  

 علی یوسفی ماکوئی

 سرپرست شهرداری ماکو


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد