آگهی مزایده

         

 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره شهرداری تبریز در نظر دارد نسبت به اجاره مکان‌های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می‌توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا روز دوشنبه مورخ 07/11/98 رأس ساعت 14:00 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت‌های مزایده روز دوشنبه مورخ 07/11/98 رأس ساعت 16:00 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

 مدیرعامل

 مسعود برزگر جلالی

 

سپرده شرکت در مزایده به ریال

قیمت پایه مزایده به ریال

اتمام

شروع

آدرس

شماره بوفه

20.000.000

سال اول:330.000.000

سال دوم:15درصد افزایش نسبت به قیمت برنده

سال سوم:20درصد افزایش نسبت به سال دوم

30/11/1401

01/12/98

ساختمان محل تپه پرچم (با نوع استفاده به پیشنهاد شرکت کننده)

1

90.000.000

سال اول:1.750.000.000

سال دوم:15درصد افزایش نسبت به قیمت برنده

سال سوم:20درصد افزایش نسبت به سال دوم

سال چهارم:20درصد افزایش نسبت به سال سوم

30/11/1402

01/12/98

بوفه روبروی لونا پارک

2

100.000.000

سال اول:1.900.000.000

سال دوم:15درصد افزایش نسبت به قیمت برنده

سال سوم:20درصد افزایش نسبت به سال دوم

سال چهارم:20درصد افزایش نسبت به سال سوم

30/11/1402

01/12/98

کافی شاپ و رستوران (ساختمان شماره2)

3

45.000.000

سال اول:850.000.000

سال دوم:20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده

سال سوم:20درصد افزایش نسبت به سال دوم

30/11/1401

01/12/98

ایجاد بوفه در ورودی پله های ائل گلی(بوفه انار قدیم)

4

1.200.000.000

24.000.000.000

27/12/99

28/12/98

عوارض ورودی ائل گلی

5

25.000.000

450.000.000

24/12/99

25/12/98

بوفه شیشه ایی در مجاورت پارک اوتیسم

6

60.000.000

1.200.000.000

24/12/99

25/12/98

بوفه جنب عوارض ورودی هتل پارس

7

6.000.000

120.000.000

31/2/1400

01/3/99

کانکس بوفه عباس میرزا

8

25.000.000

500.000.000

30/11/1401

01/12/98

بهره برداری پمپ آب (پارک بزرگ)

9

15.000.000

288.000.000

30/11/1401

01/12/98

بوفه ائل باغی

10

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد