آگهی مزایده سوله نیروگاه برق دیزلی سابق و زمین جنب آن

موضوع: واگذاری سوله نیروگاه برق دیزل سابق و زمین جنب آن به صورت اجاره 15 ساله.

شهرداری قاین در نظر دارد به استناد لایحه شماره 14001/15 مورخ 12/10/1398 و مصوبه شماره 1120 مورخ 19/10/1398 شورای شهر قاین سوله نیروگاه برق دیزلی سابق را به متراژ 2300 مترمربع و زمین جنب آن را به متراژ 2700 مترمربع جهت هایپر و خدمات مربوطه به صورت اجاره 15 ساله به افراد واجد شرایط از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.

شرایط مزایده به صورت اجاره:

1.      کلیه افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده در مهلت مقرر به شهرداری مراجعه و اسناد لازم را دریافت نمایند.

2.      ارایه سپرده شرکت در مزایده 21.000.000 ریال می‌باشد که شرکت کنندگان می‌بایست مبلغ ذکر شده را به حساب سپرده شماره 3100001585003 نزد بانک ملی واریز و یا به همین مبلغ یک فقره ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده تهیه نمایند.

3.      فروش اسناد مزایده از تاریخ 25/10/1398 لغایت 11/11/1398 می‌باشد.

4.      آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 12/11/1398 می‌باشد.

5.      زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 08:00 صبح روز دوشنبه مورخ 14/11/1398 در محل شهرداری خواهد بود.

6.       مبلغ پایه اجاره سوله و زمین ماهیانه 35.000.000 ریال می‌باشد.

7.      شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

8.      در صورت امتناع از انعقاد پبمان سپرده برنده یا برندگان مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9.      جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن: 32523410 و 32533410-056 امور قراردادها و یا به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و یا به سایت شهرداری قاین به آدرس: www.ghayencity.ir مراجعه فرمایید.

سید محمد ایوب نژاد- شهردار قاین


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد