جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

مدیریت بانک کشاورزی استان تهران در نظر دارد تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند0 متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده، بازدید و ارایه پیشنهادات خود از تاریخ 28/10/98 لغایت 07/11/98 همه روز به جز ایام تعطیل به مدیریت استان تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به میدان تختی، پلاک 216 مراجعه و یا با شماره تلفن:88520503-021 تماس حاصل نمایند.

آخرین مهلت تحویل پاکت‌های پیشنهاد قیمت به همراه سایر مستندات ساعت 14:00 روزدوشنبه مورخ 07/11/98 و بازگشایی پاکت‌ها روز سه‌شنبه مورخ 08/11/98 در محل مدیریت و با حضور اعضاء کمیسیون فروش صورت می‌گیرد.

 حضور شرکت کنندگان اختیاری و منوط به هماهنگی قبلی و ارایه رسید تحویل پاکت مزایده و کارت شناسایی معتبر می‌باشد.           

شرایط و نحوه شرکت در مزایده: 1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مندرج در آگهی می‌باشد که متقاضیان باید وجه مذکور را به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزاماً در قالب ضمانتنامه بانکی (به غیر از بانک کشاورزی) یا چک بانکی تضمین شده ارایه نمایند. 2-متقاضیان باید مدارک خود را طی دو پاکت به صورت زیر حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 07/11/98 به بانک تحویل نموده و رسید اخذ نمایند. پاکت الف) حاوی ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده معادل 5% مبلغ پایه مزایده پاکت ب) حاوی پیشنهاد قیمت و فرم شرایط مزایده توجه: پاکت (الف) ابتدا بازگشایی خواهد شد و در صورت عدم ارایه تضمین مناسب پاکت (ب) بازگشایی نخواهد شد. 3-بازدید از املاک و ماشین آلات مورد مزایده قبل از شرکت در مزایده برای متقاضیان ضروری است. 4- کلیه املاک با وضعیت موجود واگذار می‌گردد و درصورت داشتن متصرف، تخلیه و خلع ید و رفع تصرف بر عهده خریدار است. 5-کلیه املاک مسکونی، اداری و تجاری واقع در تهران صرفاً به صورت نقد واگذار می‌گردد. 6-در خصوص سایر املاک اولویت با فروش نقدی است ولی پیشنهادات اقساطی با نرخ سود بانکی قابل بررسی است. 7-بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 8-هزینه خرید اوراق مزایده بابت هر پیشنهاد 200.000 ریال می‌باشد که بایستی به حساب شماره 845881850 بانک کشاورزی واریز گردد.

ردیف   آدرس   نوع ملک         کاربری  پلاک ثبتی       عرصه (متر مربع)         اعیان(متر مربع) قیمت پایه (ریال)          تاریخ کارشناسی          توضیحات        شرایط فروش

                                                                                               

1        ورامین، پیشوا، بعد از ایستگاه راه آهن پیشوا، جاده ابردژ، جاده قدیم محمد آباد به سناردک زمین    دامپروری           1022فرعی از 112اصلی 1530  805    3.450.000.000        15/05/1398   ششدانگ، یک قطعه زمین با بنای احداثی، تخلیه      اولویت فروش با نقدی لیکن سایر پیشنهادات قابل بررسی می‌باشد

2        حسن آباد فشافویه-خیابان شهید کلینی-روستای خانلق-ابتدای جاده بهبودی        کارگاه   واحد پرورش قارچ          157فرعی از 16 اصلی   30000 6960   105.729.000.000     15/07/1398   ششدانگ دارای ساختمان اداری، بخش تولید با بنای قدیمی، سالن تولید، نگهبانی و......، تحویل وتحول ماشین آلات بر اساس گزارش کارشناسی مبنای مزایده خواهد بود         اولویت فروش با نقدی لیکن سایر پیشنهادات قابل بررسی می‌باشد

3        ورامین،روستای محسن آباد،جواد آباد،طغان،مقابل مرغداری طغان جوجه     زمین    گاوداری 17فرعی از253 اصلی          113365         7998  13.200.000.000       16/07/1398   ششدانگ، یک واحد پرواربندی گوساله 200راسی با اعیانی موجود، متصرف دارد  اولویت فروش با نقدی لیکن سایر پیشنهادات قابل بررسی می‌باشد

4        تهران، خیابان شهید باهنر، نبش بن بست اقبال، پلاک 358         زمین    مسکونی 8 فرعی از1260اصلی    884          453    46.400.000.000       09/09/1398   ملک مذکور مشاعی به میزان ده سهم مشاع از یکصد سهم می‌باشد، دو طبقه، دارای انشعاب آب، برق و گاز، متصرف دارد      نقد

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

 

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد