جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان

به استناد مصوبه شماره52/70573 مورخ 22/10/98 کمیته فنی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز، بدینوسیله از کلیه شرکتهای فعال در امور خدمات شهری تنظیف دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ رتبه بندی، اصل مدارک مورد نیاز طبق فرم درج شده در سایت سازمان مدیریت پسماند به آدرس: pasmand.tabriz.ir دریافت و از تاریخ 28/10/98 لغایت 08/11/98 در پاکت سربسته به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز واقع در میدان آذربایجان، نرسیده به پل آجی چای تحویل و رسید دریافت نمایند.


امور ارتباطات سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد