آگهی مناقصه شماره 41-298

یک شرکت صنعتی در اصفهان در نظر دارد تعداد 34.000 (سی و چهار) هزار عدد انواع جعبه چوبی (طبق مشخصات پیوست و نقشه) را از طریق مناقصه عمومی از شرکت‌های واجد شرایط خریداری نماید.

لذا از کلیه شرکت‌ها و کارخانجات واجد شرایط و دارای سابقه کار مفید و امکانات لازم دعوت به عمل می‌آورد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی با شماره تلفن: 33328148-031 و 16-52322311-031 داخلی 84484 تماس برقرار نموده و پس از همامنگی جهت دریافت اسناد مناقصه به شرکت مراجعه نمایند.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد