فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با ارزیابی کیفی

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی (مناقصه‌گزار) به نشانی: خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری در نظر دارد تأمین بخاری گازی کم مصرف هرمتیک هوشمند برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به تولید کنندگان و تأمین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان علاقه مند می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 30/11/98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمناً این فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است

عنوان

موضوع

محل اجرا

مدت پیمان

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات

تاریخ گشایش

شماره فراخوان

خرید بخاری گازی کم مصرف هرمتیک هوشمند برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی

خرید 400 عدد بخاری گازی کم مصرف هرمتیک هوشمند برای تعدادی از مدارس سطح استان خراسان جنوبی

مدارس سطح استان خراسان جنوبی

30 روز

1.800.000.000

حداکثر ساعت 14:00 مورخ 17/12/1398

ساعت 09:00 صبح 19/12/1398

2098003748000041

تضمین شرکت در مناقصه: (ارجاع کار): ضمانتنامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه مورخ 22/09/94 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.

محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند، بلوار صنعت و معدن، سایت اداری.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد