آگهی مناقصه شماره 45/35-98 (یک مرحله‌ای)

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) در نظر دارد اجرای عملیات طرح بهینه سازی شبکه کابل شهر بابک فاز 2 (شامل21 روستا) را با کابلکشی خاکی مسی و کابل کشی فیبرنوری  را همراه به تأمین کلیه ملزومات شبکه از طریق برگزاری مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای تأیید صلاحیت ایمنی و رتبه بندی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند می توانند حداکثر تا مورخ 24/12/98 با واریز مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب سیبا 0106041717004 نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان امام جمعه، خیابان شهید نامدار محمدی شرقی، طبقه دوم، اداره پشتیبانی و تدارکات مراجعه و یا از طریق نمابر با ارسال در خواست و تصویر رسید حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسناد مناقصه نمایند.

در ضمن هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحویل پاکات: روز دوشنبه مورخ 25/01/1399

زمان گشایش پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 26/01/1399

شماره تماس: 31228812-034 و 31228225-034

شماره نمابر: 31228236-034 و 31228226-034

سایت اینترنتی: www.kermantel.ir یا www.tci.ir


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد