آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله­اي شماره 77/98

 شركت ‌آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران در نظر دارد انجام عمليات امداد و تعميرات انشعابات توسط امداد موتوري و اجاره سه دستگاه خودروي وانت كارا دو كابين مدل 1398 به بالا و يك دستگاه نيسان كمپرسي مدل 1398 به بالا  به همراه راننده به صورت شبانه­روزي براي كليه خودروها، در محدوده ناحيه سه شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران را از طريق مناقصـه عمومي يك مرحله‌اي به پيمانكاران واجد شرايط (اشخاص حقوقي) واگذار نمايد.

برآورد اوليه: مبلغ12.678.606.623 (دوازده میلیارد و ششصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و شش هزار و ششصد و بیست و سه) ریال از محل بودجه جاري و طرح‌هاي غير عمراني شركت مي­باشد.

مدت اجراي عمليات:  از تاریخ تنظیم صورت‌جلسه تحویل کامل کارگاه به مدت یک‌سال شمسی مي­باشد.

شرايط اختصاصي شركت در مناقصه:

 ارایه حداقل یک کار مرتبط با حوزه بهره برداری،  ارایه حداقل یک رضایتنامه از قراردادهای مرتبط با حوزه بهره برداری، ارایه تأیيديه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه  اجتماعي،  ارایه رتبه حداقل 5 رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تنها اشخاص حقوقي حق شركت در مناقصه را دارا مي‌باشند.

 مبلغ و نوع سپرده شركت درمناقصه: پيشنهاد دهنده مكلف است مبلغ 544.358.199 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي به حساب  شماره  5- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869  به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران ارایه نمايد.

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 17/01/99 در محل دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واقع در بزرگراه نواب صفوي، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني(ره)، ضلع جنوب شرقي، طبقه اول.  

تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 11:00 روز دو­شنبه مورخ 18/01/99 در محل دفتر قراردادها واقع در بزرگراه نواب صفوي، ‌تقاطـع خيابـان امام خميني(ره)، ضلع جنوب شرقي، طبقه سوم خواهد بود. 

قيمت فروش اسناد: مبلغ 1.000.000 ريال مي­باشد كه بايد به حساب شماره 1- 402537-40-869 نزد بانك سامان شعبه ستارخان كد 869 به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران واريز گردد.

ـ به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء ‌مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ـ هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده مناقصه­گزار مي‌باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران تا مورخ 18/04/99 مي­باشد.

داوطلبان مي‌توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  28/12/98 با در دست داشتن معرفي نامه به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران مراجعه نمايند.

نشاني سايت اينترنتي‌: t5ww.tpww.ir

نشاني سايت ملي مناقصات:http://iets.mporg.ir      

نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http:tender.nww.ir 

نشاني سايت سامانه كشوري نظارت بر مناقصات:  http://tender.bazresi.ir

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد