آگهـي مزايــده عمومي  

     

         شهرداري آشتيان در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 29 مورخ 06/02/1399 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش 1 باب مغازه تجاري تحت پلاك ثبتي 8/1796  واقع در خيابان جمهوري اسلامي از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطلاعات بيشتر از تاريخ انتشار آگهي از روز  پنج‌شنبه مورخ 01/03/1399 تا پايان وقت اداري روز  يكشنبه مورخ 25/03/99 به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 37225616 تماس حاصل فرمايند.

شرايط مزايده:

1.       شركت كنندگان مي‌بايست جهت خريد اسناد شركت در مزايده مبلغ 200.000 ريال به حساب 0105602930000 شهرداري نزد بانك ملي واريزنمايند.

2.     سپرده شركت در مزايده مبلغ 950.000.000 ريال مي‌باشد كه شركت كنندگان مي‌توانند به حساب سپرده شهرداري به شماره 0105602932007 نزد بانك ملي واريز نمايند.

3.    زمان دريافت اسناد مزايده از روز پنج‌شنبه مورخ 01/03/99 و آخرين مهلت ارایه پيشنهادات  پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 25/03/99 مي‌باشد.

4.     تاريخ گشايش پاكات روز دوشنبه مورخ 26/03/99 رأس ساعت 14:30 عصر در محل دفتر شهردار در حضور اعضاء كميسيون معاملات برگزار مي‌گردد.  

5.     شهرداري در رد و قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

 

 

                                                               مجتبي ملكاء شهردار آشتيان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد