آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی فشرده

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به نمایندگی از آب و فاضلاب استان تهران به استناد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده به شماره مناقصه (2099070002000008) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بااطلاعات مشروحه ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نام دستگاه مناقصه گزار:

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران

نماینده مجری طرح: شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

موضوع مناقصه:

انجام بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تأمین و بکارگیری تعداد 87 نفر (هشتاد و هفت نفر)

مبلغ برآورد اولیه:

84.902.490.747 (هشتاد و چهار میلیارد و نهصد و دو میلیون و چهارصد و نود هزار و هفتصد و چهل و هفت) ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

4.245.124.538ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

محل اجرا: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

مدت اجرای کار: 12 ماه

شرکت‌های واجد شرایط: شرکت‌های تأمین نیروی انسانی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت ایمنی و دارای سابقه کار مشابه، مجاز به شرکت می‌باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: متقاضيان مي توانند اززمان چاپ آگهی نوبت اول مورخ 31/02/99 تا مورخ 10/03/99 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر 500.000 ریال می‌باشد. مناقصه‌گران می‌توانند یک‌سری کامل از اسناد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. مبلغ واریز شده غیر قابل استرداد است.

محل خرید اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 20/03/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 16:00 همان روز یک نسخه از فیزیک پاکت (الف) را به نشانی استان تهران، رودهن، بلوار امام (ره)، خیابان پاسداران، پلاک 67، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات جاری

زمان و مکان گشایش: پیشنهادهای واصله در ساعت09:30 صبح مورخ 24/03/99 در کمیسیون مناقصه واقع در سالن جلسات آبفای شرق به آدرس: رودهن، خیابان پاسداران، جنب زمین فوتبال، طبقه سوم ساختمان آبفای شرق باز و قرائت می‌شود.

نشانی سایت‌های اینترنتی:http://iets.mporg.ir و http://tender.nww.ir و http://east.tpww.ir

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد