آگهی تجدید مناقصه شماره 3/99

نوبت دوم

قرارگاه شهدای صنایع دفاع منطقه اصفهان در نظر دارد تخته چند لایی مورد نیاز خود را از طریق تجدید مناقصه از یکی از فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

متقاضیان از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز فرصت خواهند داشت جهت دریافت و تحویل برگ شرایط مناقصه به آدرس 7کیلومتری جنوب زرین شهر، مجتمع صنایع دفاع اصفهان، قرارگاه مهندسی و پشتیبانی-بازرگانی مراجعه نمایند.

الف: سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات به هر نحو مختار است.

ب: داشتن گواهینامه سمتا از مرکز سمتای وزارت دفاع الزامی است.

ت: پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

تلفن‌های تماس: 52322260 و 52322025-031 می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد