آگهی نوبت اول مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

1-   نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک 2، ساختمان توحید، طبقه 1

2-    موضوع: تأمین   Battery & Battery Charger & USP پروژه احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 غرب رودخانه کارون

3-   زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

3-1-        متقاضیان می توانند حداکثر به مدت سه روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 23506000 داخلی 1509 با مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-      هزینه خرید اسناد معادل 1.500.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

4-   محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

5-   مناقصه‌گران می‌بایست در لیست AVL های NISOC و NPC حاضر باشند.

6-    ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.

7-   سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

8-   هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد