آگهی مناقصه  عمومی

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي ذيل را  به تأمین کننده / تأمین کنندگان واجد صلاحيت واگذار نمايد.

 

ردیف

شماره مناقصه

شرح

مبلغ سپرده (ریال)

تاریخ دریافت اسناد

زمان و محل تحویل

پاکت‌ها

گشایش پاکت‌ها

1

13-11-99

خرید برقگیر 10 کیلوآمپر فشار متوسط سیلیگونی

514.000.000

03/03/99

لغایت

08/03/99

19/03/99

ساعت 15:00 دبیرخانه شرکت

20/03/99

ساعت 10 صبح سالن کنفرانس

2

14-11-99

خرید کلید اتوماتیک

476.000.000

3

16-11-99

خرید قطع کننده فشار متوسط

539.000.000

4

17-11-99

خرید لامپ بخار سدیم

1.528.000.000

 

لذا از واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آید برای دریافت اسناد مناقصه  و کسب اطلاعات بیشتر به یکی از دو روش ذیل اقدام نمایند.

1.      واریز مبلغ 250.000 (دویست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری سپهر 0102238552004 بانک صادرات  شعبه صنعتی کرمان به نام شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان و با ارایه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی ایران، روبروی گمرک شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (شماره تلفکس کرمان 32116086-034 و امور تدارکات 5-32110403-034 داخلی 1063) مراجعه نمایند.

2.      مراجعه به پايگاه اطلاع رساني مناقصه http://iets.mporg.ir و سايت توانير (شبکه اطلاع رسانی معاملات) www.Tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع برق جنوب کرمان www.sked.co.ir و سایت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های توزیع www.edca.ir  .

به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان، واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه کتبی مجاز می باشد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد