آگهی نوبت اول مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه خوزستان (جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیر ثانی، کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات کدپستی: 6445165129)

2-      موضوع: عملیات تهیه متریال و مصالح و اجرای معماری و تأسیسات ساختمان‌های LBV  شماره 2 الی 6 خط لوله 16  پروژه  NGL3200

3-      زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

3-1-      متقاضیان می توانند حداکثر به مدت 3 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 36751740-061 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-      هزینه خرید اسناد معادل 1.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

4-      محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت حقوقی و قرارداد های کارگاه (جفیر) تحویل نمایند.

5-      ارایه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

6-       سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

7-      هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد