جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهي مزايده

99-7

شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره‌برداري تعدادي از فضاهاي خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي واگذار نمايد.

موضوع

مدت قرارداد (ماه)

مبلغ سپرده (ريال)

فضاي تبليغاتي ايستگاه‌ها (مجموعه شماره يك)

12

5.615.000.000

فضاي تبليغاتي ايستگاه‌ها (مجموعه شماره دو)

12

5.623.000.000

فضاي تبليغاتي قطارها   (مجموعه شماره يك)

12

1.981.000.000

فضاي تبليغاتي قطارها  (مجموعه شماره دو)

12

2.716.000.000

ارایه مجوز ساخت، تجهيز و بهره برداري از فضاي تجاري واقع در زيرگذر ايستگاه تئاترشهر با كاربري بازارچه و فضاي تجاري شماره 218 واقع در ايستگاه تئاترشهر به مساحت 197 مترمربع با كاربري دپوي اجناس بازارچه

15

2.500.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت مي‌گردد به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ 1.000.000 ريال بابت اســناد و پاكات مــخصوص مزايده به حــساب جــاري 700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني(ره) كد 264) در وجه شركت بهره‏‌برداري راه ‌آهن شهري تهران و حومه تا ساعت 14:00 روز سه‌‌‌شنبه مورخ 27/03/1399 به نشاني: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، تقاطع حافظ، شماره956، طبقه پنجم، مديريت امور قراردادها (مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند. تحويل اسناد مزايده تا ساعت 14:00 روز ‌شنبه مورخ 31/03/1399 مي‌باشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

- تأكيد مي‌گردد اسناد مزايده فقط به صورت حضوري و براي اشخاص حقوقي با ارايه معرفي‌نامه رسمي، كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.

- اين آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار  به چاپ رسيده و هزينه آن به علاوه هزينه كارشناسي بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

                                                                 شركت بهره برداري راه آهن  شهري تهران و حومه

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3164 مزایده - شركت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه - فروش اقلام

3129 مناقصه - شركت‌ بهره‌ برداری راه آهن شهری تهران و حومه - خدمات فنی

3129 مناقصه - شركت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه - عمليات اجر

3109 مناقصه - شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه - عملیات اجر

3068 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات برق رسانی سایتهای فاز

3022 مزایده - شركت بهره‌برداري راه‌آهن شهري تهران و حومه - بهره‌برداري

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد