جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

 

سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی چابهار در نظر دارد نسبت به فروش اسناد مناقصه ذیل اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد از روز یکشنبه مورخ 11/03/99 لغایت سه‌شنبه مورخ 20/03/99 تا پایان وقت اداری ساعت 15:30 از طریق واحد دبیرخانه سازمان واقع در چابهار، ساختمان اداری شماره 2 اقدام نمایند.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه به ریال

مبلغ

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

مهلت فروش اسناد

آخرین‌مهلت تحویل اسناد

تاریخ گشایش پاکات اسناد

روز و ساعت گشایش پاکات

1

ارائه خدمات نقلیه به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

8.959.680.000

448.000.000

11/03/99

لغایت 20/03/99

03/04/99

04/04/99

چهارشنبه 15:30

 

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ700.000 (هفتصد هزار) ریال برای هر مورد به‌حساب جاری 0200120062005 نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار واریز گردد.

محل گشایش پیشنهادها: دفتر معاونت توسعه مدیریت، ساختمان اداری شماره دو سازمان.

محل فروش و تحویل اسناد: چابهار، سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی، ساختمان اداری شماره دو، واحد دبیرخانه.

مناقصه‌گران می‌بایست در تاریخ‌های اعلام‌شده پیشنهادهای خود را در پاکات در بسته و لاک و مهرشده به آدرس فوق تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

مناقصه‌گران می‌بایست مجوز حمل ‌و نقل شهری (مجوز فعالیت) را ارایه نمایند.

ضمناً جهت دریافت اسناد ارایه معرفی‌نامه، تصویر اساسنامه به همراه آگهی روزنامه و آخرین تغییرات صاحبان امضاء مجاز شرکت، تصویر صفحات اول شناسنامه (در صورت داشتن شناسنامه جدید کپی صفحه دوم نیز ارایه شود) و کارت ملی اعضاء هیأت‌ مدیره الزامی می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های 35312356- 35312335-054 تماس حاصل فرمایید.

سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3131 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار - جذب کارگزار سام

3131 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - انجام امور تنظ

3131 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - تهیه، حمل و نصب

3130 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - انجام تنظیفات

3130 مناقصه - سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار - تهیه، حمل و نص

3104 انتخاب سرمایه‌گذار - سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار - مشا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد