آگهی تجدید مزایده عمومی

شماره: 1-100-99-م

یک شرکت صنعتی در نظر دارد نسبت به فروش تجهیزات آزمایشگاهی معدن در دو بخش آزمایشگاه و فرآوری خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 20/03/99 جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن با شماره‌های 88939014-021 داخلی بازرگانی  و 09024358952 تماس حاصل نمایند.

شرایط شرکت در مزایده:

هزینه خرید اسناد مزایده: 500.000 ریال مي باشد وبصورت واریز به حساب شماره 016370100125393 نزد بانک قوامین شعبه شهید مطهری کد 30637 با شماره شبای 350520000016370100125393IR قابل پرداخت در شعب کلیه بانک‌ها

آخرین مهلت ارسال پاکات: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 31/03/99 در محل دفتر مرکزی

سپرده شرکت در مزایده:500.000.000 ریال به صورت چک تضمین شده بانکی یا یک فقره ضمانتنامه بانکی قابل تمدید

شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

ارایه اصل فیش واریزی و معرفی‌نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.

هزینه کارشناسی، چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد