آگهی مناقصه شماره 10/99 نوبت اول

قرارگاه صنایع شهدای دفاعی منطقه اصفهان در نظر دارد ساخت تعداد محدودی جعبه چوبی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه یه یکی از پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان از تاریخ نشر آگهی به مدت 10 روز فرصت خواهند داشت جهت دریافت و تحویل برگ شرایط مناقصه به آدرس 7 کیلومتری جنوب زرین شهر، مجتمع صنایع دفاع اصفهان، قرارگاه مهندسی و پشتیبانی، بازرگانی مراجعه نمایند.

الف: سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات به هر نحو مختار است.

ب: داشتن گواهینامه سمتا از مرکز سمتای وزارت دفاع الزامی است.

ت: پرداخت هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

تلفن‌های تماس: 52322260 و 52322025-031 می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد