شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه زنجان

 

1)     موضوع استعلام: عملیات کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی  - شهرک کالسیمین

2)    شماره استعلام: تجدید دوم استعلام بهاء شماره 24-2-99-الف

3)   قیمت پایه برآوردی:  1.410.344.000 ریال

4)   حوزه متقاضی: مدیریت شبکه

5)   شرح عملیات: واگذاری انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی مسی تقویت و برگردان کافوهای 04 و 05 و 06 دندی - شهرک کالسیمین به اشخاص حقوقی واجد شرایط

6)    محل تحویل اسناد و مدارک استعلام: زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها (اتاق 104)، آقای سعید هادی، شماره تماس 33122137-024

7)   مهلت دریافت اسناد و مدارک استعلام و تحویل پاکات: تا ساعت 14:00 عصر روز شنبه مورخ  17/03/99

8)   زمان و مکان جلسه توجیهی: در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره  تلفن 33122316-024 آقای سلیمانی نژاد تماس حاصل فرمایید.

9)    محل تحویل پاکات: دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان،، مجتمع ادارات، ساختمان مخابرات منطقه زنجان

10)  زمان و مکان بازگشایی پاکات: روز یکشنبه مورخ 18/03/99 ساعت 08:30 صبح، اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می‌بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات استعلام، پاکات را به صورت دربسته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند.

 

                                                                                                                                          اداره پشتیبانی و تدارکات

                                                                                                                       شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه زنجان

 

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد