جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد انجام خدمات فیلتر شویی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید.

ردیف

محل انجام خدمات موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مدت انجام موضوع مناقصه

1

استان تهران

200.000.000ريال

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی

12 ماه شمسی

 

 لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می‌باشند دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی روز شنبه مورخ 17/03/1399 لغایت شنبه مورخ  24/03/1399 با ارایه معرفي‌نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس: تهران، شهرری، جاده قدیم قم، باقرشهر، انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی)، امور بازرگانی وانبار (تلفن: 6-55221460 به داخلی 7577) ویا به سایت‌هاي اینترنتی iets.mporg.ir www. و http://tender.tpph.comبخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل، همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه03/04/1399 به نشاني مذکور در فوق تسليم مناقصه‌گزار نمايند.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3170 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات سرويس اياب وذهاب

3153 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - ساخت تعداد 82 عددپیچ ومهره کو

3153 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - طراحی وساخت تعدادیکدستگاه مبد

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خرید بانظارت برساخت تعداد 82

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خرید با نظارت برطراحی وساخت ت

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات پرورش، توسعه و نگ

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد