جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

شرکت مدیریت تولید برق ری درنظر دارد خرید با نظارت بر ساخت یک دست پره‌های متحرک کمپرسور آسک w251 به همراه پین و فنر مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید

ردیف

محل تحویل کالای موضوع مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

نوع تضمین شرکت در مناقصه

مدت تحویل کالای موضوع مناقصه

1

استان تهران

595.000.000   ريال

ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی

3 ماه شمسی

 

 لذا در همین ارتباط از کلیه اشخاص حقوقی که قادر به انجام خدمات فوق می‌باشند دعوت می‌گرددجهت دریافت اسناد مناقصه وارزیابی، از تاریخ درج اولین آگهی  روز شنبه مورخ 12/03/1399 لغایت چهارشنبه مورخ  21/03/1399 با ارایه معرفي نامه کتبي و فیش واریزی به مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شماره 0202017353008 بانک ملی شعبه باقر شهر کد 817 به آدرس: تهران، شهرری، جاده قدیم قم، باقرشهر، انتهای بلوار فلسطین، شرکت مدیریت تولید برق ری (نیروگاه گازی)، امور بازرگانی وانبار (تلفن: 6-55221460 به داخلی 7577) ویا به سایت اینترنتی www.iets.mporg.ir  و http://tender.tpph.com   بخش مناقصات مراجعه نموده و اسناد مربوطه را دريافت و پس از تکميل همراه با اسناد و مدارک خواسته شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 02/04/1399 به نشاني مذکور در فوق تسليم  مناقصه‌گزار نمايند.

 

 

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3153 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - ساخت تعداد 82 عددپیچ ومهره کو

3153 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - طراحی وساخت تعدادیکدستگاه مبد

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خرید بانظارت برساخت تعداد 82

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خرید با نظارت برطراحی وساخت ت

3151 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - انجام خدمات پرورش، توسعه و نگ

3149 مناقصه - شرکت مدیریت تولید برق ری - خدمات پرورش، توسعه و نگهداری

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد