جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدید مزایده عمومی تاکسی بیسیم سیر طوفان

شهرداری خاش در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30/10/98 شورای محترم اسلامی شهر خاش نسبت به آگهی تجدید مزایده عمومی تاکسی بیسیم سیر طوفان از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی به افراد واجد شرایط اقدام نماید.

1-متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و مدارک تکمیل مزایده ده/10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم مزایده به شهرداری خاش مراجعه فرمایند.

2-آخرین مهلت جهت شرکت در مزایده ده/10 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم می­باشد.

3-شرکت کنندگان در مزایده می­بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا آخرین مهلت اعلام شده در پاکات سربسته که به صورت الف: شامل سپرده پاکت ب: شامل اسناد و مدارک تحویلی و پاکت ج: شامل قیمت پیشنهادی می­باشد قرار داده و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهند شد.

6- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می­باشد.

7-شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می­توانند در ساعات اداری به شهرداری مراجعه نمایند.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3015 مزایده - شهرداری خاش - اجاره 500مترمربع از خیابان دسترسی کمربندی

3007 مزایده - شهرداری خاش - اجاره 500مترمربع از خیابان دسترسی کمربندی

3004 مزایده - شهرداری خاش - اجاره چند متر مربع زمین در ضلع شرقی پارک

2996 مزایده - شهرداری خاش - اجاره زمینی واقع در ضلع شرقی پارک تفتان

2991 مزایده - شهرداری خاش - قسمتی از زمین پارک مستضعفان واقع در بلوار

2984 مزایده - شهرداری خاش - قسمتی از زمین پارک مستضعفان واقع در بلوار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد