آگهی مزایده (نوبت دوم)

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد به تصدی از موقوفات به شرح ذیل را از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و چگونگی شرکت در مزایده همه روزه به استثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 01/05/1399 از ساعت 07:30 الی 14:30 به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند. شماره تماس: 6-33379675 واحد اجارات داخلی 106 و 105 و 107

مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده(ریال)

قیمت پایه ماهیانه (ریال)برابر نظریه کارشناس دادگستری

مساحت (مترمربع)

نام موقوفه

مشخصات

ردیف

26.400.000

22.000.000

همکف 54/27

بالکن 60/5 و انباری زیر زمین54/27

حاج محمد حسین امین الرعایا و میرزا محمد حسب الوصیه نظرآبادی

اعیانی و سرقفلی یک باب مغازه 25/27 مترمربع و زیرزمین و بالکن واقع در نبش خیابان پیغمبریه و شهید انصاری مغازه اول سمت چپ دارای امتیاز برق و گاز

1

21.600.000

18.000.000

60

مسجد جامع عتیق

عرصه و اعیان یک باب واحد آپارتمان اداری، خدماتی واقع در خیابان فردوسی، نبش کوچه نسترن، ساختمان پزشکان البرز

2

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد