آگهي مناقصه

99-12

شركت‌ بهره‌ برداري راه آهن شهري تهران و حومه درنظر دارد مناقصه عمومي را به شرح جدول ذيل برگزار نمايد:

رديف

موضوع

مبلغ سپرده(ريال)

نوع مناقصه

1

خريد 300عدد خازن 1850ميكروفاراد مربوط به SIV  سيستم تهويه قطارهايDC

1.280.000.000

يك مرحله‌اي

2

خريد 50 دستگاه كمپرسور سيستم تهويه قطارهاي DC

1.250.000.000

3

خريد 6000 متر هندريل انواع پله هاي برقي ايستگاه‌ها

780.000.000

دو مرحله‌اي

4

خريد 150 عدد پاور برد به همراه درايورSIV باكس چيني مربوط به سيستم تهويه قطارهاي DC

450.000.000

5

نگهداری توسعه، تعميرات و خدمات جانبی شبكه

490.000.000

6

شارژ و سرويس كپسول‌هاي آتش نشاني اماكن و ناوگان خطوط1و2و3و4

350.000.000

7

شارژ و سرويس كپسول‌هاي آتش نشاني اماكن و ناوگان خطوط 5و6و7

230.000.000

لذا از اشخاص حقوقيواجد شرايط دعوت مي‌گردد بـه منظور دريافت اوراق مناقصه و كسب اطلاعات بيشتر با واريز مبلغ 2.000.000ريال بابت اسـناد وپاكات مخصوص مناقصه به حـساب جــاري 700802749328 بانك شهر (شعبه امام خميني(ره)كد264) دروجه شركت بهره‏ برداري راه آهن شـهري تهران وحومه تا ساعت 14:30روزشنبه  مورخ 21/04/1399 به نشاني:تهران،خيابان انقلاب اسلامي،تقاطع حـافظ،شماره956، طبقه پنجم، مديريت امور قراردادها (مناقصات و مزايدات) مراجعه نمايند.تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 14:30روز‌دوشنبه مورخ23/04/1399مي‌باشد.جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايتhttp://metro.tehran.irمراجعه شود.

تأكيد مي‌گردد اسنادمناقصه فقط به صورت حضوري و باارایه معرفي نامه رسمي،كپي اساسنامه وآگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي قابل دريافت است.

اين آگهي درروزنامه‌هاي كثيرالانتشار به چاپ رسيده و هزينه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شركت بهره برداري  شهري تهران و حومه

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد