تجدید مناقصه

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس در نظر دارد

انجام خدمات فضای سبز (ایجاد، مدیریت، راهبری، نگهداری و باغچه آرایی) خود واقع در بهبهان، کیلومتر 17بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

1-مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: پنج روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج در بند3

2-آخرین مهلت تسلیم پاکات اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی 10 روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی مندرج در بند3

3-متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به نشانی

سایت اینترنتی شرکت پالایش کار بید بلندخلیج فارس به نشانی: www.pgbidboland.ir یا به دفتر امور حقوقی و پیمان‌ها واقع در بهبهان، کیلومتر17 بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس مراجعه نمایند.

نکته: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه  و ارزیابی کیفی آمده است.

شماره تماس: 52724226-061 داخلی 385

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد