"بیایید پرده‌ها را کنار بزنیم و از نور طبیعی بهره ببریم"

آگهی مناقصه عمومی (دو  مرحله‌ای توأم با ارزیابی کیفی) شماره 308/99

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

موضوع مناقصه: خرید انواع تیر سیمانی چهارگوش

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:

*  مهلت خرید و محل دریافت اسناد: از تاریخ 08/05/1399 تا تاریخ 13/05/1399 (روزهای کاری) از طریق سایت‌های مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی، امور تدارکات خواهد بود.

*تاریخ تحویل پاکت‌های مناقصه تا ساعت 13:00 روز سه‌شنبه مورخ 28/05/1399 و زمان گشایش پاکات ساعت 13:30روز یکشنبه مورخ 02/06/1399 می‌باشد.

مبلغ خرید اسناد 500.000ریال مي باشد بصورت واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها

*میزان تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به شرح جدول ذیل  می‌باشد كه نحوه تهيه و ارایه آن در اسناد مناقصه اعلام شده است.

ردیف

شرح کالا

مقدار

میزان سپرده (ریال)

1

تیر سیمانی چهارگوش 9.200

500

1.648.500.000

2

تیر سیمانی چهارگوش 9.400

700

3

تیر سیمانی چهارگوش 9.800

50

4

تیر سیمانی چهارگوش 14.800

200

جمع کل

1450

 

 

به پیشنهادهای فاقد سپرده وامضـاء، مشروط، مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از انقضـاء مدت مقرر در فراخوان واصـل می‌گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

* متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:31777413-058 تماس يا به آدرس اينترنتي:

1- WWW.NKEDC.IR

2- WW.TAVANIR.ORG.IRW

3- WWW.IETS.MPORG.IR    مراجعه نمایند.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد