جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نوش‌آباد در نظر دارد طی نامه شماره ۲۸۰۱/ ۹۹ مورخ 05/04/ ۹۹ و تصویب شورای محترم اسلامی شهر نوش آباد به شماره ۵۶۵/ ش/ن مورخ ۱۱/04/۹۹ نسبت به اجاره سالن ورزشی سردار شهید ساجدی با مبلغ کارشناسی پایه ماهیانه 35.000.000 ریال به مدت دو سال از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می‌گردد جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت ظرف مدت ده روز به شهرداری مراجعه و نسبت به تکمیل آن و درج در پاکت اقدام و تحویل نمایند.

۱_ افراد شرکت کننده می‌بایست دارای سابقه ورزشی و آشنایی کامل با امور مربوط به خدمات ورزشی باشند.

۲_ افراد شرکت کننده مهارت لازم در اداره سالن و همچنین تعامل با جامعه ورزشی را داشته باشند.

۳_ شهرداری در رد یا قبول برنده با توجه به موارد فوق مختار می‌باشد.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.

 

محمود اشرفی

شهردار نوش آباد


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد