جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه‌های ترافیکی خود را به شرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه‌عمومی به پیمانکاران و شرکت‌های رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد.

 لذا داوطلبین می‌توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان، جنب اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی، ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 12:00 روز سه‌شنبه مورخ04/06/99 به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند:

 

1-اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی در سطح حوزه با برآورد اولیه 3.500.000.000 ریال و سپرده 175.000.000 ریال

2- تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی در سطح حوزه در سطح حوزه با برآورد اولیه 2.000.000.000 ریال و سپرده 100.000.000 ریال

3- اجرای خط کشی دو جزئی در سطح حوزه با برآورد اولیه 4.500.000.000 ریال و سپرده 225.000.000 ریال

 

-      تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 13:30 روز سه‌شنبه مورخ04/06/99 در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است.

-      شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می‌باشد.

-      کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

-      ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

                                                                            اکبر امجدی

                                                                 شهردار منطقه چهار تبریز


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد