جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه­ های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد ،مناقصه عمومی یک مرحله­ای با ارزیابی کیفی فشرده به شماره مناقصه (2099070002000035) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاعات مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

نام دستگاه مناقصه­گزار:

کارفرما:شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

موضوع مناقصه: تجهیز استریم دوم ته‌نشینی مدول یک تصفیه‌خانه فاضلاب شهر لواسان به روش طراحی پروژه، خرید تمامی اقلام مورد نیاز (از محل اعتبارات جاری)

مبلغ برآورد اولیه: 4.500.000.000 (چهار میلیارد و پانصد میلیون)ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 225.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب استان تهران

محل اجرا: محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران(لواسان)

مدت اجرای کار: 3 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: مناقصه‌گران دارای رتبه  آب یا تأسیسات و دارای مدرک گواهینامه HSE می‌توانند در مناقصه شرکت کنند و مطابق فرم‌های پیوست مورد ارزیابی قرار می گیرند و در صورت عدم کسب حداقل امتیاز کیفی مطابق فرم‌های ارزیابی(65) از گشایش پاکات بعدی جلوگیری به عمل می‌آید.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 15/05/99 تا مورخ 22/05/99 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولتwww.setadiran.ir اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر با 500.000 ریال می­باشد.مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 15:00مورخ 03/06/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 15:00 همان روز یک نسخه از فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل گردد.

زمان ومحل گشایش پاكات: ساعت 09:15صبح مورخ 04/06/99 در کمیسیون مناقصه واقع در سالن جلسات آبفای شرق به آدرس:رودهن، خیابان پاسداران، جنب زمین فوتبال، طبقه دوم، ساختمان آبفای شرق باز و قرائت می‌شود.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد