جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

تجدید آگهی مناقصه عمومی

1-   مناقصه‌گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

2-   موضوع مناقصه:توسعه شبکه، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور،اصلاح شبکه و انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گاز رسانی سرخس

3-   شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار

ج- دارا بودن گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی

4-مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می‌بایست معتبر باشد.

5-   مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1.445.250.000 (یک میلیارد و چهار صد و چهل و پنج میلیون ودویست و پنجاه هزار)ریال می‌باشد که می‌بایست بر اساس یکی  از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 22/05/99  تهیه گردد و حتما اصل آن قبل از آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت به صورت دستی تحویل دفتر حراست شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد، بلوارخیام، نبش تقاطع ارشاد، طبقه همکف گردد.

6-   مهلت اعلام آمادگی ودریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 21/05/99 لغایت پایان وقت اداری 27/05/99

7-   آخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت:ساعت 09:00 مورخ 10/06/99

8-   پیشنهاد های واصله در ساعت 11:00مورخ 10/06/99در کمیسیون مربوطه باز و خوانده می‌شود و حضور پیشنهاد دهندگان و یا یک نفر نماینده مجاز آن‌ها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در جلسه آزاد است.

9-   یاد آوری می‌گردد کلیه مراحل برگزاري مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، درسایت www.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن:37072212-051 تماس بگیرید.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

         شماره مجوز :2453/1399


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد