جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

"مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی فشرده – نوبت دوم"

شهرداری بیرجند در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه­ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

شماره فراخوان

موضوع

برآورد پروژه (ریال)

نوع تضمین و مبلغ(ریال)

مدت اجرا

رشته و حداقل رتبه پیمانکاری

۲۰۹۹۰۰۵۳۶۱۰۰۰۰10

احداث فاز یک میدان شهدای عبادی بیرجند(حوزه متصل به لبه میدان) برابر نقشه‌ها و جزئیات اجرایی پیوست اسناد (مناقصه)

20.395.630.376

ضمانتنامه معتبر به مبلغ  1.020.000.000 طبق نمونه مندرج در اسناد مناقصه

4 ماه

کلیه شرکت هايی که دارای رتبه حداقل 5 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند می‌توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

 

1.  محل تأمین اعتبار: اعتبارات داخلی شهرداری

2.  کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار می­گردد.

3.  مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان می­توانند اسناد مناقصه را ازتاریخ 22/05/99تا ساعت 19:00مورخ27/05/99از طریق سامانه ستاد ایران به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.

4.  مهلت ارسال پیشنهادات وبارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 13:45مورخ  10/06/99

5.  زمان گشایش و قرائت پیشنهادها: ساعت 13:45 مورخ 11/06/99 می­باشد.

6.  نشانی مناقصه­گزار:خراسان جنوبی، بیرجند، میدان ابوذر، شهرداری مرکزی، تلفن : 31830102-056

7.  مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاي الكترونيكي جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمناً جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس: بیرجند، خیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن مراجعه و یا با شماره تلفن: 32221220-056 تماس حاصل نمایند.

شهردار بیرجند – محمدعلی جاوید

 

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد