جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه‌گزار: شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو)

موضوع مناقصه: انجام عملیات تعمیرات در واحدهای حراست، تربیت بدنی و درمانگاه شرکت آلومینیوم ایران

شرایط متقاضیان: پیمانکاران واجد شرایط

مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: 250.000.000 (دویست و پنجاه میلیون) ریال چک شرکتی(صیاد)، ضمانتنامه بانکی، چک بین بانکی، LC داخلی، مطالبات(با اخذ تأییدیه امور مالی کارفرما) و ترهین ملکی

نحوه دریافت اسناد: اراک، بلوار منابع طبیعی، شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو)، امورقرادادهای تدارکات یا از طریق سایت www.w2.iralco.ir

محل تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت آلومینیوم ایران(ایرالکو)

قیمت اسناد: 300.000 ریال واریز نقدی به حساب جاری شماره 96/1200 این شرکت نزد بانک سپه شعبه آلومینیوم کد 880(در صورت دریافت حضوری اسناد)

مهلت فروش و تحویل اسناد:

از تاریخ 26/06/99 لغایت 06/07/99(به مدت 10 روز کاری)

هزینه آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 32162309-086 امور قراردادها در اراک تماس حاصل فرمایید.

شرکت آلومینیوم در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد