جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-9923107002-T21

موضوع آگهی:

خریدP/F YOUNG & FRANKLIN

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IRمراجعه نمایید.

روابط عمومی وبین الملل

شرکت پالایش نفت بندر عباس

 

 

 

سوابق فراخوان های همین سازمان:

3397 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید انواع PIPE

3397 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - طراحی و تهیه قطعات مورد نیاز

3396 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید COMPLETE PNEUMATIC VA

3396 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید انواع ابزار آلات

3396 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید صفحه سنگ

3396 مناقصه - شرکت پالایش نفت بندر عباس - خرید انواع آچار

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد