جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از میان شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید.

 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

موضوع مناقصه

ردیف

2.331.000.000

2099009025000009

مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری بخش سی تی اسکن، سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در سال 1400-1399

1

2.216.000.000

2099009025000010

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات و فضای سبز بیمارستان مستقل رازی در سال 1400-1399

2

673.000.000

2099009025000011

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399

3

565.000.000

2099009025000012

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399

4

565.000.000

2099009025000013

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سوانح سوختگی در سال 1400-1399

5

477.000.000

2099009025000014

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان ابوذر در سال 1400-1399

6

678.000.000

2099009025000015

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان بقایی 2 در سال 1400-1399

7

478.000.000

2099009025000016

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات شبکه بهداشت و درمان ایذه در سال 1400-1399

8

454.000.000

2099009025000017

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان سوانح و سوختگی در سال 1400-1399

9

 

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): ضمانتنامه بانکی مطابق نمونه پیوست در اسناد مناقصه به نام دانشگاه علوم پزشکی اهواز و یا فیش بانکی واریز وجه نقد به شماره حساب 1335408974 با شناسه 20000801182 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دریافت اسناد مناقصه: برای دانلود اسناد و شرکت در مناقصه ثبت نام در سایتwww.setadiran.ir  و www.nt.ajums.ac.ir الزامی است.پرداخت هزینه خرید اسناد به صورت اینترنتی از طریق سایت قابل انجام می باشد. اسناد می بایست از طریق سامانه فوق و به صورت اینترنتی خریداری گردد و نام شرکت جز خریداران اسناد مناقصه در سامانه مناقصه گران ثبت گردد. در صورت خرید اسناد مناقصه به هر طریق دیگر پاکات مناقصه گر با نخواهد شد و حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت، لازم به ذکر است اشخاص حقیقی مجاز به شرکت در مناقصه نمی باشند.

زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 12/07/99 لغایت 15/07/99

مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: از تاریخ 16/07/99 لغایت تا پایان وقت اداری (ساعت 14:30) 27/07/99

تاریخ و محل گشایش پیشنهادات: روز دوشنبه مورخ 28/07/99 از ساعت 10:00 صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: اهواز، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، مدیریت حراست دانشگاه، تلفن تماس: 33337079-061 و 33738364-061

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد