جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی تجدیدفراخوان عمومی ارزیابی کیفي  نوبت دوم

(شماره فراخوان ارزیابی کیفی 2099003046000010)

 

شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم به نمایندگی از طرح‌های غیرعمرانی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران درنظر دارد نسبت به تهیه واجرای یکدستگاه " سوله آماده نصب " 96 × 30 متر بامشخصات فنی نزدیک به موارد اعلام شده مشاور پروژه یا " سوله جدید الاحداث "،همراه بامحوطه سازی اطراف آن در سایت 7 هکتاری انبارهای زون یک منطقه ویژه اقتصادی جهرم ازطریق مناقصه فراخوان عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

لذاکلیه اشخاص حقوقی(مناقصه‌گران دارای رتبه 1 یا 2 یا 3 یا 4 در رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی ویاسوله سازان با تجربه باتوجه به مدارک ارسالی لازم) می‌توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی لغایت هفت روز (پایان ساعت 14:00 مورخ 16/07/99) مدارک ارزیابی کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و پس از آن در مهلت چهارده روز (لغایت ساعت 14:00مورخ 30/07/99)نسبت به تکمیل، تأیید و بارگذاری کلیه مدارک مذکور در سامانه ستاد و ارسال یک نسخه کامل فیزیک پاکت ارزیابی کیفی نیز به این مناقصه‌گزار مبادرت نمایند. (همچنین تاریخ گشایش پاکات متعاقباً اعلام خواهد شد)

ضمناً مناقصه‌گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می ‌باشد. همچنین تضمین فرآیند ارجاع کار نیز برابر5.920.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا یکی ازتضامین معتبر در آخرین آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد