جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد آیین‌نامه معاملات شرکت‌های سهامی آب و فاضلاب شهری و استانی، به منظور انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، وصول مطالبات، انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به مجاز انشعابات غیرمجاز و اخذ حق انشعاب، تفاوت حق انشعاب و جرائم انشعابات غیر مجاز و سایر خدمات مرتبط در شهرهای خاش، سراوان، جالق، سوران، مهرستان، آسپیچ محمدی، گشت مطابق مشخصات زیر از شرکت‌های واجد شرایط و تعیین صلاحیت شده توسط ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دارای تأییدیه معتبر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از اداره کل نظارت بر نظام‌های جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آورد.

1-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

2-موضوع مناقصه: انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب، وصول مطالبات، انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به مجاز انشعابات غیرمجاز و اخذ حق انشعاب، تفاوت حق انشعاب و جرائم انشعابات غیر مجاز و سایر خدمات مرتبط در شهرهای خاش، سراوان، جالق، سوران، مهرستان، آسپیچ محمدی، گشت

3-نوع فعالیت و رتبه شرکت: شرکت‌های پشتیبانی و خدماتی که مجوز فعالیت در امور خدمات عمومی را دارا می باشند. (حداقل رتبه 7)

4-مدت زمان اجرای کار: به مدت یک‌سال شمسی پیش‌بینی شده است.

5-محل انجام خدمات:شهرهای خاش، سراوان، جالق، سوران، مهرستان، آسپیچ محمدی، گشت

6-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

930.000.000 (به حروف) نهصد و سی میلیون ریال

نوع تضمین: الف-رسید بانکی واریز وجه نقد ب-ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند به نفع کارفرما

6-تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه:

مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 10/07/1399 لغایت 14/07/1399 می‌باشد.

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت 15:00 مورخ 24/07/1399 می‌باشد.

لذا شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 200.000 (دویست هزار) ریال اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه مدارک لازم شامل پاکات (الف)، (ب)، (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و به صورت فایل‌های pdf در سامانه فوق بارگذاری نمایند.

 

دفتر قراردادهای

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3078 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - انجام خدمات قرائت

3059 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - تکمیل عملیات اجرایی

3058 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - تکمیل عملیات اجرایی

3018 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - انجام امور خدماتی و

3017 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - احداث تأسيسات فاضل

3017 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان - انجام امور خدماتی و

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد