جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

بسمه تعالی

آگهی مزایده

شهرداری فرمهین در نظر دارد به استناد مجوز شماره 60 مورخ26/03/1399شورای اسلامی شهر فرمهین نسبت به اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری اقدام نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده  ازتاریخ 10/07/1399 لغایت 22/07/1399وجهت تسلیم پیشنهادات ازتاریخ22/07/1399لغایت 05/08/1399به دبیرخانه یا امور مالی شهرداری فرمهین مراجعه نمایند.

شرایط مزایده:

1-پایه قیمت کارشناسی اجاره بهای ماهیانه مبلغ 200.000.000ریال می‌باشد.

2-ارایه ضمانتنامه معتبر بانکی و یاواریز وجه  نقد به میزان 12.000.000ریال به حساب شماره 3100000183007 بانک ملی به نام شهرداری فرمهین به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی است.

3-محل دریافت اسناد مزایده واحدامورمالی شهرداری  یا از طریق سایت www.farmahin.comمی باشد.

4-ارایه برگ تأیید فعالیت مجاز شرکت صلاحیتدار برای بهره برداری جایگاه CNG از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای شرکت در مزایده الزامی می‌باشد و این تأییدیه را  باید به هنگام شرکت در مزایده تحویل نماید.

5- ارسال رزومه کاری، اساسنامه شرکت با ثبت آخرین تغییرات شرکت الزامی است.

6-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ22/07/1399 تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ05/08/1399 می‌باشد.

**تاریخ گشایش پیشنهادات واصله رأس ساعت14:30روز سه‌شنبه مورخ 06/08/1399در حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری فرمهین می‌باشدو شرکت کنندگان می‌توانند در صورت تمایل در جلسه گشایش حضور داشته باشند.

** متقاضیان می‌توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 33722500-086یا 33722050-086 تماس حاصل نمایند.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهادات مخدوش،مشروط و ناقص و فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-هرگاه برندگان اول ودوم وسوم  مزایده حاضربه انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 

 

 

 

رضا سربندی فراهانی

شهردار فرمهین

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3088 اصلاحیه مزایده - شهرداری فرمهین - فروش یک قطعه زمین با کاربری خدم

3083 مزایده - شهرداری فرمهین - واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی

3081 مزایده - شهرداری فرمهین - فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری اداری

3074 مزایده - شهرداری فرمهین - فروش یک قطعه زمین با کاربری اداری واقع

3054 مزایده - شهرداری فرمهین - یک قطعه مسکونی واقع درکوی امیرکبیر

3050 مزایده - شهرداری فرمهین - فروش سه قطعه تجاری واقع در جنب میدان قا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد