جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

نام و نشانی کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب

موضوع خدمات مشاوره: خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول مدول دوم تصفیه‌خانه آب  پنجم تهران

گواهینامه صلاحیت مورد نیاز: صلاحیت حداقل پایه سه در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب از سازمان برنامه و بودجه

روش انتخاب مشاور: به روش QBS

مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی(RFQ): متقاضیان واجد شرایط در صورت دارا بودن ظرفیت کاری مجاز با در دست داشتن معرفی‌نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به حساب جاری شماره 139424259164 نزد بانک سینا، شعبه دکتر فاطمی، به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 16/07/99 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی (RFQ) را دریافت نمایند.

محل اعتبار: اعتبارات داخلی

مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: متقاضیان باید اسناد تکمیل شده به همراه مستندات خواسته شده را حداکثر تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 30/07/1399 به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی: تهران، خیابان فاطمی، خیابان حجاب تسلیم و رسید دریافت نمایند.

نشانی‌ سایت های اینترنتی:

https://iets.mporg.ir و https://www.nww.ir  و https://tpww.ir


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3090 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - خرید لوله‌های فولادی پوشش

3076 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - خدمات مشاوره مطالعات مرحل

3067 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - انجام خدمات مطالبات طراحی

3066 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - انجام خدمات مطالبات طراحی

3062 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - انجام خدمات نگهداری، پشت

3061 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب استان تهران - انجام خدمات نگهداری، پشت

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد