جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­ای(نوبت دوم)

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران به استناد آیین نامه­های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد، مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شماره مناقصه (2099070002000055) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاعات مشروحه ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه: خرید، نصب و نگهداری سیستم‌های آنلاین پایش کیفی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شرق استان تهران از محل اعتبارات جاری(در محدوده شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 446.000.000 ریال در وجه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

مدت اجرای کار: 2 ماه

پیمانکاران واجد شرایط: تولید کنندگان و نمایندگی‌های معتبر و مجاز(با ارایه فرم نمایندگی معتبر) کالای موضوعه باشند.

تاریخ، مهلت، محل و مبلغ دریافت اسناد: از آگهی نوبت اول مورخ 09/07/99 تا مورخ 16/07/99 نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولتwww.setadiran.ir اقدام نمایند. قیمت اسناد برابر با 500.000 ریال می­باشد.مبلغ واریز شده، غیر قابل استرداد است.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 15:00مورخ 05/08/99 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری گردند و حداکثر تا ساعت 15:00 همان روز یک نسخه از فیزیک پاکت (الف) را به نشانی: تهران، رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، پلاک 61، طبقه همکف، دبیرخانه، تلفن: 76503117 تحویل و رسید دریافت گردد.

زمان ومکان گشایش پاكات: پیشنهادهای واصله درساعت 09:30صبح مورخ 06/08/99 درکمیسیون مناقصات واقع در سالن جلسات آبفای شرق به آدرس: رودهن، بلوار امام، خیابان پاسداران، جنب زمین فوتبال، طبقه دوم، ساختمان آبفای شرق باز و قرائت می‌شود.

 


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3087 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - تجهیز استریم دوم ته ن

3084 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - قرائت کنتور به اقطار

3082 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید تابلو برق و سل

3076 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - عملیات اجرایی مخزن ده

3076 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - تأمین مواد گندزدای آ

3067 مناقصه - شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران - خرید، نصب و راه اندا

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد