جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی  دو مرحله‌ای

1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس(خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 7931184199)

2-    موضوع: ساخت و نصب قطعات پیش ساخته بتنی تیر و ستون پایپرک‌های یونیت 92 مربوط به پروژه پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس

3-      زم