جستجو در فراخوان ها

کلمات کلیدی

 

آگهی نوبت اول مناقصه عمومی  دو مرحله‌ای

1-       نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس (خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 7931184199)

2-     موضوع: تهیه خرید حمل و بارگیری و تخلیه ماسه شسته مربوط به پروژه پترو پالایشگاه مهر خلیج فارس

3-       زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

3-1-    متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت 5 روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت اول با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 87-33592383-076 اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

3-2-        هزینه خرید اسناد معادل 1.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت به نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

4-       محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به مدیریت پیمان و قراردادهای کارگاه (بندرعباس) تحویل نمایند.

5-       ارایه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

6-        سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

7-       هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.


سوابق فراخوان های همین سازمان:

3303 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجرای عملیات عایق کاری سرد و گ

3303 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین Checkered Plate

3303 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجرای عملیات تکمیل، تعمیر، شیب

3303 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین کلاف چدنی (رینگ) و درب من

3303 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین متریال و ساخت و نصب قفسه

3302 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات -تأمین کلاف چدنی (رینگ) و درب منه

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد